Uvjeti korištenja

Google Third-Party Policy

SeekandHit je dio Googleovog programa certificiranih agencija, i kao takav dužan je poštovati određena pravila koja nalaže Google.

U slučaju da ste oglašivač, provjerite koja su Vaša prava u suradnji s našom agencijom: Working with Third-Parties.

Uvjeti korištenja web stranice

Korištenjem bilo kojeg dijela ovog projekta smatra se da ste upoznati s uvjetima korištenja projekta te da prihvaćate da ćete ga koristiti na vlastitu odgovornost. Isto tako, navedena pretpostavka se smatra neoborivom (praesumptio juris et de jure).

Zabranjen je svaki sadržaj i ponašanje kojima se krše Ustav i zakoni Republike Hrvatske, međunarodne konvencije koje je Republika Hrvatska ratificirala, kaznenopravne ili građanskopravne norme, sadržaj i ponašanje koji narušavaju ugled projekta, njegovih djelatnika i ostalih korisnika.

Takvi sadržaji će odmah biti uklonjeni, a korisnik privremeno ili u slučaju težih i/ili ponovljenih kršenja trajno suspendiran od korištenja projekta i to bez posebnog upozorenja.

Sadržaj unosite na vlastitu odgovornost te isti ne odražava osobni stav vlasnika projekta ni ostalih korisnika, te se oni ne mogu smatrati odgovornima za tuđi sadržaj.

Vlasnik projekta ne snosi odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja uvjeta korištenja.

Također, vlasnik projekta ne snosi odgovornost ni za eventualnu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili usluga.

Svi podaci koje upisujete pri registraciji te eventualni ostali podaci o korisniku su tajni i neće biti davani na uvid trećoj strani.

 

Osvježeno na 20. veljače 2017.