Sigurnost na Google Ads accountuPostovi autora: Ana Perišić

Lozinke su povijesno predstavljale normu za pristup računima, no neke od najčešćih zaporki i sigurnosnih pitanja je lako pogoditi ili hakirati, što račune ostavlja potencijalno ranjivim. Sigurnosna značajka u vidu verifikacije u 2 koraka i mogućnost ograničavanja domena koje mogu dobiti pristup računima imaju za cilj reducirati rizik kompromitiranja Google Ads računa.

Sigurnost na Google Ads accountu

  Google Ads računima može pristupiti svatko tko ima pristup odobrenom Google računu (poznaje lozinku) te na taj način biti upoznat sa svim podacima za oglašavanje i naplatu. Potencijalna opasnost koja nastaje u ovakvim situacijama je da osoba, koja je na neki način došla do odgovarajuće lozinke, zlorabi taj podatak […]