Facebook je prva društvena mreža koja je uspjela okupiti “stvarne” korisnike, bez lažiranja podataka, bez skrivanja iza nadimaka – čime se same po sebi nameću velike mogućnosti ciljanog oglašavanja.

S obzirom na samu narav Facebooka, gdje se korisnik prije svega dođe družiti, komunicirati, igrati i sl., da bi se uspješno oglašavali, potrebno je tom istom korisniku ponuditi što kvalitetniji (interesantniji) oglas.

Kako rade Facebook oglasi?

Oglasnu platformu Facebooka predstavljaju jednostavni oglasi u kombinaciji naslov (25 znakova), slika, te tekst oglasa (135 znakova). Oglasi se prikazuju na profilima korisnika, grupama i fan stranicama.

Facebook pruža priliku tvrtkama da dođu do svoje ciljane publike kroz puni marketinški ciklus, uz mogućnost prikaza oglasa kroz 11 različitih opcija za ciljanje korisnika (po dobi, interesima, obrazovanju, spolu, itd.)

Prednosti Facebook oglašavanja

  • Mogućnost oglašavanja određenim skupinama korisnika (segmentacija)
  • Više od milijun korisnika iz Hrvatske, preko 500 milijuna u cijelom svijetu
  • Naplaćivanje oglasa po principu “cijene po kliku” (pay per click) — za oglase plaćate samo ako netko klikne na njih, ne i za prikazivanja oglasa
  • Izvještaji i analiza rezultata

Doseg Facebook kampanje

Facebook oglasi se prikazuju korisnicima ovisno o njihovim interesima, dobi, spolu ili obrazovanju. To ujedno znači da je moguće iskoristiti precizne opcije kako bi odabrali kome se želite oglašavati.
Vaša oglasna kampanja može biti usmjerena prema svega par tisuća korisnika, ili pak na nekoliko stotina tisuća korisnika — upravo zbog tih mogućnosti, Facebook je najmoćnija oglasna platforma kada je u pitanju odabir (segmentacija) korisnika. Nijedna druga oglasna mreža nema takvu mogućnost preciznog odabira korisnika.