19.08.2008. Savjeti Mario Frančešević

U tekstu Promjene na Google content mreži Sandra je ostavila zanimljiv komentar u kojem između ostaloga primjećuje: na google.co.uk za frazu “vile na prodaju” na prvom mjestu organskog pretraživanja prikazuje se site koji nema navedenu frazu spomenutu igdje na stranicama , a ono što je još bolje — kompletan site je na engleskom jeziku. Pa kako se onda takav site može tako visoko pozicionirati i za sobom ostaviti siteove na hrvatskom jeziku koji (čak) imaju tu frazu u naslovu i/ili tekstu?

Odgovor se u neku ruku sam nameće: Navedeni site prima vrijednost backlinka s anchor tekstom “Hrvatske vile na prodaju” što ga stavlja “u bubanj” za pretraživanje. Ako se, kao u našem slučaju, za pretraživanje koristi google.co.uk, on ujedno postaje najrelevantniji izbor (pošto je domena .co.uk, a i fizička lokacija stranice u V. Britaniji). Ovo nam govori o:

  1. Važnost backlinkova.
  2. Važnosti lokaliziranih pretraživanja koji daju veliku prednost lokalnim siteovima.

Zaključak

Prilagodite i optimizirajte vaše stranice željenom tržištu. Nemojte zanemariti vrijednost backlinkova u kombinaciji sa pravim anchor tekstom, a za lokalizirana pretraživanja pomoći će vam i lokalni TLD, kao i hosting u toj državi.