30.06.2008. AdWords Mario Frančešević

Kratki followup na razgovor koji sam imao na FuturAdu sa nekim našim biznismenima. Ukratko, po njihovom mišljenju, CTR nije bitan već isključivo ROI. Moja uvjeravanja i tvrdnje kako CTR može imati direktnog utjecaja na ROI nisu baš prihvatili kao nešto na što bi trebalo obratiti pozornost.

Slučajno sam naišao na jedan thread na Google groups koji jasno ocrtava zašto je CTR bitan. Riječ je naravno o quality scoreu koji je jedan od najbitnijih faktora za poziciju i minimalnu cijenu bida nekog keyworda. A na njega između ostalih faktora direktno utječe:

  1. CTR: što viši, to bolje.
  2. Struktura računa: ključne riječi bi trebale biti organizirane u tematske grupe
  3. Kvaliteta landing stranice
  4. Povijest računa; prosječni CTR istog
  5. Historical CTR display URL-ova u oglasnoj grupi

CTR svakako može utjecati na cijenu (zašto plaćati za neku ključnu riječ 2 kune, kada se može i jednu kunu). A nije li to upravo direktni utjecaj na ROI? – uložiti manje (niža cijena klika), a dobiti više?