Pročitajviše
Pročitajviše
Pročitajviše
arrows
arrows
arrows
Pogledajvideo
Posjetiblog
Posjetiusluge
Posjetinaš rad
Oglašavanje

Impression share demystified

Što je Impression share? Impression Share ili Udio pojavljivanja postotak je pojavljivanja vaših oglasa u usporedbi s ukupnim brojem pojavljivanja koja su vaši oglasi mogli ostvariti.   Udio pojavljivanja = Broj pojavljivanja / Ukupan broj pojavljivanja koja ispunjavaju uvjete   Ukupan broj pojavljivanja koja bi vaši oglasi mogli ostvariti se određuje na temelju postavki targetiranja, […]

Paula Pavić 6 years ago
dots dots Impression

Što je Impression share?


Impression Share ili Udio pojavljivanja postotak je pojavljivanja vaših oglasa u usporedbi s ukupnim brojem pojavljivanja koja su vaši oglasi mogli ostvariti.

 

Udio pojavljivanja = Broj pojavljivanja / Ukupan broj pojavljivanja koja ispunjavaju uvjete

 

Ukupan broj pojavljivanja koja bi vaši oglasi mogli ostvariti se određuje na temelju postavki targetiranja, statusu odobrenja, budžetu te kvaliteti oglasa i ključnih riječi. Impression share metrike mogu se promatrati na razini kampanje, ad grupe ili ključnih riječi te nam dati uvid u mogućnost povećanja broja impresija. Dostupne su za Search i Display kampanje te mogu biti dobar pokazatelj uspješnosti zahvaćanja ciljnog tržišta.

Search kampanje imaju na raspolaganju sljedeće Impression share metrike:

Search impression share je postotak u kojem se tekstualni oglas pojavio u odnosu na broj pojavljivanja koje je mogao ostvariti. Primjerice, vlasnik smo online trgovine koji se bavi prodajom jakni. Pokrenuli smo kampanju na području Hrvatske za generičke ključne riječi (kožne jakne, zimske jakne, parka jakne i sl.). Kampanju vodimo već neko vrijeme i zanima nas kako stojimo sa Impression Shareom. Otvaramo naš account i na razini kampanje primjećujemo kako se naši oglasi prikazuju u  gotovo 47% slučajeva.

 

Search impression share kampanje


Da bi provjerili razlog iz kojeg se naš oglas nije prikazao svaki put kada netko u tražilicu upisuje ključne riječi na koje se oglašavamo važno je koristiti pomoćne metrike.Search Lost IS (rank) je metrika koja nam govori u kolikom postotku se naši oglasi nisu prikazali na pretraživanu ključnu riječ zbog lošeg ranga naših oglasa.

 

Search Lost IS (budget) nam govori u kojem postotku se naši oglasi nisu prikazali na pretraživanu ključnu riječ uslijed nedostatka budžeta.

Iz tablice je vidljivo kako je impresija naših oglasa izostala u 48% slučajeva zbog lošeg ranga oglasa, dok je svega 4% izgubljeno zbog manjka budžeta.

Postotak impresija koje su izgubljene zbog ranga ili budžeta

 

Metrike su dostupne i na razini ključnih riječi.

Impression share ključne riječi

Za kožne jakne naš oglas se prikazao u 63% slučaja, dok se zbog lošeg ranga nije prikazao u 29% slučaja. Potencijalno rješenje problema je podizanje razine budžeta kako bi pokrili što veći broj pretraga naših ključnih riječi, dok se Lost IS (rank) može smanjiti povećanjem Quality Scorea ili podizanjem bidova kako bi naši oglasi bili što bolje rangirani za pretraživani pojam.


Za kampanje na search mreži dostupna je i metrika Search exact match IS koja prikazuje odnos broja pojavljivanja oglasa i broja potencijalnih pojavljivanja oglasa za pretraživačke pojmove koji su se točno podudarali sa exact match ključnim riječima (ili su njihove bliske varijacije).

 

Search exact match impression share kampanje

 

Impression share metrike su dostupne i za Display kampanje:

Display impression share je postotak u kojem se oglas na Display mreži pojavio u odnosu na broj pojavljivanja koje je mogao ostvariti.

Display Lost IS (rank) je metrika koja nam govori u kolikom postotku se naši oglasi nisu prikazali na Display mreži zbog lošeg ranga naših oglasa.

Display Lost IS (budget) nam pokazuje postotak u kojem se naši oglasi nisu prikazali na Display mreži uslijed nedostatka budžeta.

*Lost IS (budget) metrike su dostupne samo na razini kampanja.Kako pronaći Impression Share (IS) kampanje?U novom AdWords sučelju do Impression sharea svojih kampanja možete doći klikom na ikonu Modify Columns.

Impression Share u novom AdWords sučelju

Potom na izborniku kliknite Competitive metrics i odaberite željene metrike.

AdWords competitive metrics

 

Kako povećati impression share?

Povećanje impression sharea bi oglašivaču moglo donijeti veći broj impresija, čime i više prilika za “uhvati” pažnju ciljanih korisnika. Aktivnosti koje se mogu poduzeti kako bi se povećao IS su sljedeće:

 

Povećanje Quality Scorea
Ukoliko je iz rezultata kampanje vidljivo kako impresije izostaju zbog niskog ranga oglasa, moguće je smanjiti broj “izgubljenih” impresija izradom novih oglasa koji će biti relevantniji na pretraživani pojam ili optimizacijom landing pagea.

 

Povećanje bidova (licitacija) na ključne riječi
Kako su bidovi jedna od glavnih komponenti Ad Ranka kojim Google odlučuje hoće li se oglas pojaviti ili ne, povećanjem bida Googleu signaliziramo kako nam je ta impresija važna te povećavamo vjerojatnost da se naš oglas prikaže na određeni pojam.

Razlog niskog Impression sharea mogu biti i visoko relevantni organski rezultati (npr. ako se oglašavate na ključnu riječ recepti natječete se sa Coolinarikom, Gastro 24 sata, Reci peci i sl) zbog kojih je potrebno bidati nešto više na ključne riječi u svrhu povećanja postotka pojavljivanja oglasa iako konkurencija na ključne riječi nije velika.


Povećanje broja negativnih ključnih riječi
Korištenjem Search Term Reporta (Keywords→ More →Search terms) možemo isključiti pojmove na kojima su se naši oglasi prikazali ranije te se na njima trošio budžet iako se na njih ne želimo oglašavati (npr. ne prodajemo modre kožne jakne, pa bismo u negativne ključne riječi mogli uključiti “modre kožne jakne”) i na taj način osigurati da imamo dovoljno budžeta za korisnike koji pretražuju “kožne jakne”.

Također, na početku kampanje bi trebalo isključiti jako široke ključne riječi koje bi se mogle pretraživati u kombinaciji sa ključnom riječi na koju se oglašavamo. U prethodno navedenom primjeru mogli bismo isključiti riječi kao što su “pranje”, “sušenje”, “održavanje” koje bi korisnici potencijalno mogli pretraživati a nisu direktno vezani uz prodaju kožnih jakni. Kao izvor ideja za široke negativne ključne riječi možemo koristiti i Google autocomplete.

 

Povećanje budžeta
Ako zbog budžeta gubimo značajan dio impresija, valjalo bi povećati budžet kampanje kako bi u budućnosti pokušali ostvariti što veći postotak pojavljivanja na upisane ključne riječi. Ukoliko je budžet unaprijed definiran te se ne može mijenjati moguće je i realocirati budžet iz drugih kampanja koje ostvaruju zadovoljavajuće rezultate u one kojima je potreban dodatan budžet za pokrivanje svih pretraga.

 

Sužavanje targetinga
Ukoliko suzimo broj korisnika prema kojima plasiramo oglase s istim budžetom povećava se mogućnost da se naš oglas prikaže na svakoj pretrazi ali se smanjuje potencijalan broj impresija koje oglašivač može ostvariti.

 

Newsletter

Trebat će nam tvoj email ako želiš saznati od nas što je novo u svijetu marketinga. Sigurni smo da će se isplatiti, sigurno vrijedi dvije sekunde vremena koliko je potrebno za pretplatu.