Pročitajviše
Pročitajviše
Pročitajviše
arrows
arrows
arrows
Pogledajvideo
Posjetiblog
Posjetiusluge
Posjetinaš rad
Oglašavanje

Unaprijeđeno praćenje cross-device konverzija na Display mreži

Google uvodi promjene koje oglašivačima omogućuju detaljnije podatke i poboljšano iskustvo praćenja cross-device konverzija na Display mreži. Oglašivačima je dostupno praćenje konverzija koje su započele klikom na oglas na nekoj web stranici na Display mreži, a završile unutar aplikacije i obrnuto te između aplikacija.

Mia Besker 9 years ago
dots dots Unaprijeđeno

Google uvodi promjene koje oglašivačima omogućuju detaljnije podatke i poboljšano iskustvo praćenja cross-device konverzija na Display mreži. Oglašivačima je dostupno praćenje konverzija koje su započele klikom na oglas na nekoj web stranici na Display mreži, a završile unutar aplikacije i obrnuto te između aplikacija.

S obzirom na današnji ubrzani stil života, korisnici se često prebacuju s weba na aplikacije i obrnuto, za kupovinu, pretraživanje sadržaja, komunikaciju i zabavu. Za bolje upravljanje kampanjama i kvalitetnije donošenje odluka, oglašivači trebaju promatrati tijek procesa koji dovodi korisnika do izvršavanja kupnje, prijave na newsletter i sl.

Kako bi oglašivači dobili potpunije informacije, Google uvodi Estimated Total Conversions za Display oglase s kojim je omogućeno praćenje konverzija koje su započele na webu i završile unutar aplikacije i obrnuto, te između aplikacija. Za procjenu uzima u obzir jesu li se klik i konverzija dogodile na istom uređaju ili na različitim – poznatije pod nazivima cross-device ili cross-browser konverzije. Cross-device konverzije su bazirane na agregiranim, anonimnim podacima o korisnicima koji su se prethodno logirali na Google servise. Na temelju tih podataka, kreiraju se anonimne, agregirane procjene broja cross-device konverzija koje su pripisane AdWords kampanjama koje oglašivačima pružaju širu sliku o ponašanju korisnika te koje u konačnici omogućuju kvalitetnije donošenje odluka. Također, kao i svi ostali tipovi konverzija, cross-device konverzije koriste „zadnji plaćeni klik“ kao mjeru za konverziju, koja pokazuje na kojem se uređaju dogodio posljednji klik.

Tako će na primjer, ukoliko korisnik ujutro provjeravajući vremensku prognozu na aplikaciji uoči display oglas za ljetovanje i klikne na njega, a kasnije napravi konverziju i rezervira putovanje na web stranici, konverzija će biti pripisana istom korisniku, a podaci će biti vidljivi unutar Estimated Total Conversions.

Uvođenjem Estimated Total Conversions očekujemo da će oglašivači, imajući uvid u detaljnije i kvalitetnije podatke, donositi kvalitetnije odluke i usmjeravati se prema isplativijim kanalima oglašavanja, na obostrano zadovoljstvo korisnika i oglašivača.

Newsletter

Trebat će nam tvoj email ako želiš saznati od nas što je novo u svijetu marketinga. Sigurni smo da će se isplatiti, sigurno vrijedi dvije sekunde vremena koliko je potrebno za pretplatu.