03.11.2007. Savjeti Mario Frančešević

Je li bolje imati puno podataka na jednoj stranici, ili iste te podatke razbijeno na više stranica?

Recimo da imamo sadržaj na jednoj stranici koja je organizirana po paragrafima sa podnaslovima u kojima se dodatno objašnjava o navedenoj temi.

  • Dobro organizirana stranica sa dobrom navigacijom može biti bolja sa aspekta usabilityja.
  • Jedna stranica sa opširnom temom može otežati pretraživačima da odrede precizno o čemu se na stranici radi.
  • Jedna stranica sadrži veliki broj relevantnih keyworda koje ne možemo “iskoristiti” u pravoj mjeri.

Podjelom sadržaja na više manjih stranica, otvara nam se nekoliko mogućnosti koje nisu moguće sa jednom stranicom.

  • Više manjih stranica su mnogo “preciznije” jer obrađuju podtemu i fokusiraju se isključivo na taj dio neke teme.
  • Ovakve stranice pretraživači će označiti relevantnijima za neki “uži” pojam.
  • Linkovi (interni i eksterni) mogu se fokusirati na određene stranice, što pomaže u određivanju o čemu se radi na stranici.
  • Keywordi su “snažniji”, omogućeno nam je stvaranje više manjih fraza i izraza koji će se puno bolje pozicionirat jer je manja stranica strogo fokusirana na njih.
  • Moguća je šira upotreba H1 tagova, Meta tagova, naslova, itd.

Mislim da je evidentno koja metoda je u prednosti. Naravno, preduvjet je da imate sadržaj koji bi dopustio razdvajanje na zasebne stranice.